Ieder evenement heeft zijn eigen benodigdheden op het gebied van de medische ondersteuning. Een braderie bijvoorbeeld hoeft niet zo hoog ingeschaald te worden met betrekking tot risico’s als een Dance event. De bezoekers zijn anders en ook is er vaak veel verschil in het gedrag.

Daarom kunnen wij verschillende vormen van hulpverlening aanbieden.

* Onze EHBO-ers {BLS niveau} zijn naast het bijwonen van de nascholing ook getraind om tijdens hoog risico evenementen zoals autocross en motorcross op de juiste wijze te handelen, alles in het belang van het slachtoffer.

* Onze {sosa} verpleegkundigen [ALS niveau} zijn allen BIG geregistreerd en indien nodig bevoegd om een slachtoffer de nodige medicatie toe te dienen. Zij doen dit alleen in overleg met een achterwacht-arts, die zij telefonisch kunnen raadplegen.